Silverryggen Konsult AB

Ett konsult företag (managementkonsult) som assisterat mig med den digitala synligheten. Staffan Barrefors är utmärkt coach som på ett enkelt sätt visat hur jag lägger rätt fokus på rätt digital kanal. När man inte kan tillräckligt själv det är då en konsult (managementkonsult) behövs som bäst. Silverryggen Konsult AB. Så befinner du dig i närheten av Karlstad och behöver en konsult som gör skillnad vänd dig till Silverryggen Konsult AB.

Vitalisera

Vitalisera erbjuder ett djupt och innerligt program i självkännedom och inre ledarskap.

Translate »