medborgardialogStår er kommun inför att på börja ett arbete med medborgardialog eller har ni under flera år redan arbetat med dialog med kommunens invånare?
Kanske står ni inför att systematisera dialogen med kommunens invånare eller har ni kört fast?

Behöver ni inspiration, utbildning eller handledning i hur en

medskapande och äkta dialog med kommunens invånare kan se ut?

Under 11 år har jag på olika sätt arbetat med medborgardialog med såväl näringsliv,
medborgare och kunder i Sunne kommun och har byggt upp en erfarenhet och kompetens
som jag vill dela med mig av.

Jag är utbildad workshopledare och är bra på att lyssna av verksamhetens och
politikernas behov och skapa skräddarsydda dialog och arbetsmöten.

En medskapande process, oavsett om det är inåt i den egna organisationen
eller utåt med kunder eller medborgare, skapar förutsättningar för en
hållbar utveckling och tillväxt. En tillväxt som bygger på förståelse för både
omvärlden och individers olika behov.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Translate »