Individuell ledarutvecklingIndividuell ledarutveckling

Kanske har du haft privilegiet att gå ledarutbildningar eller är ditt ledarskap istället inspirerat och format av de människor du mött och de situationer du hamnat i. Oavsett vilket kan vi ha nytta av att titta närmare på oss själva som ledare. Individuell ledarutveckling gör dig mer medveten om dig själv och ditt ledarskap mer autentiskt.

Det finns idag många fina ledarskapsutbildningar som lägger en bra grund för ledarskapet. Många företag har ett väl genomarbetat ledarskapsprogram för att säkerställa att företagets ledare har vad som behövs för att kunna ge sina medarbetare de allra bästa förutsättningarna att göra ett bra arbete.

För att den teoretiska kunskapen ska gå från att vara inlärd kunskap till att bli levande, behöver kunskapen befästas i oss själva. Vi behöver se oss själva, våra mönster, våra triggers och bli mer medvetna om vad det är som påverkar oss bl a i mötet med de vi har omkring oss.

Min upplevelse är att det är först då vårt ledarskap blir autentiskt och det är först då vi kan skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, hållbara arbetsplatser och medarbetare.

Individuell ledarutveckling

I individuell ledarutveckling ges möjlighet att i egen takt utvecklas i sin ledarroll genom samtalssessioner med avstamp i den egna yrkesrollen och arbetssituationen.

Tillsammans utforskar vi vad det är som händer på insidan när det händer saker på utsidan. När vi får syn på det kan vi medvetet välja hur vi vill agera i olika situationer och det ökar vår förmåga att stå stadigt och fatta kloka beslut.

Upplägg: Individuella sessioner, 8-10 tillfällen á 90 min under 12 månader, via fysiska möten, teams eller zoom.

Nyfiken? Kontakta mig så berättar jag mer!

Att leda i kris

I tider av kris är ledarskapet viktigare än någonsin. För att klara av att stå stadigt och fatta kloka beslut i en tid av oro och ovisshet kan ledare och chefer behöva en neutral samtalspartner att bottna i.

Jag erbjuder samtalsstöd där det med utgångspunkt i det som händer just nu, ges möjlighet att möta det som händer på insidan.

Hur: individuella samtalssessioner á 60 minuter, via fysiska möten, teams eller zoom.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Ledarstöd

Har du varit i en ledande position länge eller är du alldeles ny i din roll som ledare? Kanske står organisationen inför en förändringsprocess eller är du ensam i din roll och behöver någon extern person att byta dina tankar med? Oavsett vilken situation vi befinner oss i kan vi i vår yrkesroll hamna i utmanande situationer där vi kan ha behov av ett externt stöd.

Upplägg: 5+5 tillfällen beroende på situationen.

60- 90 minuter per tillfälle.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Translate »