Hållbara medarbetare

Att öka kunskap om, och förståelse för oss själva och hur vi fungerar, både knopp och kropp, är nycklar till att kunna ta ansvar för, och kunna leda sig själv.

Självledarskap

När vi ser oss själva, våra mönster, våra triggers och var de kommer ifrån, blir vi mer medvetna om vad det är som påverkar oss och driver oss i vår vardag. Medvetenheten ger en större frihet att välja hur vi vill agera, sätta sunda gränser och förstå mer om vad vi behöver för att bli mer långsiktigt hållbara medarbetare, partners och föräldrar – hållbara människor. För att öka vår medvetenhet kan vi behöva utforska våra mönster och var de kommer ifrån och öka vår kunskap om hur vår hjärna fungerar.

I den upplevelsebaserade föreläsningen/workshopen Självledarskap berörs områden kring

vår präglade personlighet (vad som formar oss och våra mönster), inre och yttre stress, sunda gränser (att säga ja/nej),

distraktioner, multitasking, hur vår kropp/hjärna fungera, vår kropps signaler, återhämtning och att uttrycka våra behov.

Föreläsningen innehåller moment av:
Teori
Övningar
Reflektion
Prova på tekniker för återhämtning, avslappning och att öka vår förmåga att fokusera

Upplägg:
Workshopens innehåll går att anpassa tidsmässigt enligt önskemål t ex 1-3 tillfällen ´a 2 h, halvdag (3,5h) eller heldag (5h)

Kontakta mig gärna för mer information och offert

Ett ansträngningslöst liv – finns det?

Går det att nå dit vi vill utan att pressa oss intill bristningsgränsen? Vad händer egentligen med oss när vi anstränger oss så hårt? Hur ser det ut runt omkring oss när vi med fullt fokus och uppkavlade ärmar är på väg mot vårt mål? Hur påverkas relationerna till människorna i våra liv; våra partners, barn, kollegor och vänner? Vad händer i relationen till oss själva? Ger vi oss tid för reflektion? När vi väl kommit fram, är vi då där vi verkligen vill vara? Eller vill vi då sträva vidare någon annanstans? Och vad är det som driver oss att anstränga oss så mycket på alla plan? En upplevelsebaserad föreläsning som ökar medvetenheten om vad det är som påverkar vilka mål vi sätter upp och vad det är som driver oss att anstränga oss så hårt. Föreläsningen bygger på boken Att leva nära hjärtat. 90 minuter.

Kontakta mig gärna för mer information och offert.

Mindfulness på jobbet

För många människor är svårigheten att rikta sin uppmärksamhet, att fokusera på en sak i taget, ett stort problem. Inte sällan ägnar vi oss åt multitasking och gör många saker samtidigt vilket ofta får motsatt effekt. Svårigheten att fokusera och att vara närvarande i det som händer just nu leder till att många idag upplever en känsla av otillräcklighet i såväl arbetsliv som i sitt privatliv.

Denna upplevelsebaserade föreläsning ökar medvetenheten om hur distraktioner och multitasking påverkar vår förmåga att fokusera. Föreläsningen ger också deltagarna möjlighet att testa olika metoder för att öva upp sin förmåga att fokusera. Tid: 60-90 min

Kontakta mig gärna för mer information och offert.

Individuella samtal

Befinner du dig i ett vägskäl privat eller yrkesmässigt eller känns livssituationen övermäktig? Under perioder i livet kan vi behöva en utomstående att sortera våra tankar med.

Jag arbetar efter förhållningssättet att vår kropp och det vi känner, tänker och upplever är delar av en helhet som påverkar vårt mående på olika sätt.

Med utgångspunkt i nuet och din livssituation skapar vi tillsammans förutsättningar för dig att t ex bli mer medveten om dig själv, dina livsmönster och beteenden, sätta sunda gränser, finna ny kraft och inspiration och fatta mer genomtänkta beslut.

Kontakta mig så finner vi en tid för ett första orienterande samtal. Därefter tar vi gemensamt ställning till hur ett fortsatt samarbete kan se ut.

Varmt välkommen!
individuella samtal
Translate »