Affärsidé

Affärsidé

Att skapa förutsättningar för människor att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans.
 

Om mig

Om mig

Jag heter Anna Blomquist och brinner för att skapa möten mellan människor. Det är när människor möts det uppstår magi och då kan de mest oväntade saker kan hända.


Bakgrund

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med att skapa förutsättningar för tillväxt i offentlig verksamhet.
Arbetet har spänt över landsbygds- och näringslivsutveckling till värdegrundsarbete, medborgardialog, strategiskt arbete och visionsarbete. Jag har även på olika sätt arbetat med platsens attraktivitet och platsvarumärke.

Min yrkesbana började inom sjukvården och jag är legitimerad sjuksköterska och har arbetat tio år inom akutsjukvård. Efter min civilekonomexamen har jag arbetat med marknadsfrågor inom medicinsk teknik, affärsutveckling på teknikföretag och med näringslivsutveckling och strategiska frågor inom offentlig verksamhet.

De senaste åren har jag fördjupat mig i personlig utveckling, ledarskap och holistic counseling både i och utanför Sverige.

2017 gav jag ut boken Att leva nära hjärtat – en bok om ansträngningslöshet.

Tjänster

 • Planera och genomföra skräddarsydda workshops, konferenser och event
 • Projekt- och processledning
 • Idégenerering och ansökningar av EU – projekt
 • Inspiration och handledning av kommuners näringslivsarbete
 • Utbilda, inspirera och handleda offentlig verksamhet i arbetet med medborgardialog
 • Inspiration och processledning i verksamhetsutveckling
 • Styrelsearbete
 • Seminarier, kurser med avstamp i mindfulness
 • Individuellt ledarutveckling/ledarstöd
 • Individuella samtal
 • Inspirationsföreläsningar

Utbildning

 • Leg. Sjuksköterska
 • Civilekonom
 • Medborgardialog för tjänstemän, SKL
 • Kvalitetsledning, DO partner
 • Facilitator, Astrakan,
 • Utveckling i styrelsearbete, Styrelseakademin Värmland
 • EU-strategi och projektarbete, West Sweden
 • Somatic Experiencing Practioner/Certifierad traumaterapeut, Somatic Experiencing institute Stockholm
 • Holistic Counseling, Working with People, Italien
 • Authentic Leadership, Frankrike
 • Relationship Counseling Training, Portugal
 • Diplomerad mindfulnessinstruktör
 • Yin Yoga instruktör
Translate »