Medskapande processledningMedskapande processledning

I en medskapande process hittar vi sätt där de egna tankarna, erfarenheterna och kompetenserna får möta andras. Medskapande processledning skapar förutsättningar för en hållbar utveckling som bygger på förståelse både för omvärlden och människors olika behov. En hållbar företagsutveckling ger hållbara arbetsplatser, medarbetare och som i sin tur skapar hållbara kundrelationer.

Medskapande processledning- processledare

Som senior process- och projektledare med erfarenhet från många skiftande verksamheter har jag förmågan att snabbt få en överblick och tillsammans med uppdragsgivaren skapa nödvändiga strukturer för att kunna föra processer vidare. Uppdragen kan handla om att i dialog skapa nya rutiner, utveckla nya produkter och tjänster eller att ta fram nya visioner och arbetssätt.

Medskapande processledning – workshopledare och moderator

Det mesta vi gör blir bättre om vi gör det tillsammans. Att föra en medskapande dialog, inåt i organisationen såväl som utåt med kunder eller medborgare, kan vara det som i framtiden skiljer ut er organisation från andra.

Att lyssna på riktigt är en konst. Att från ett nyfiket förhållningssätt öppna upp för en annan människas tankar kan göra all skillnad i världen.
Bokstavligt talat. Att lyssna är en förutsättning för att kunna föra en dialog.

En annan förutsättning är att gå in i dialogen utan en tanke om vad resultatet ska bli. Det är då utveckling kan ske.

När vi lyssnar och delar med ett öppet sinne skapar vi möjligheter för att det oväntade ska kunna hända. Och någonstans är det är ju det vi vill. Bli överraskade.

Som utbildad facilitator leder jag möten, modererar diskussioner och workshops. En extern facilitator kan på ett objektivt och engagerat sätt bidra till att föra företaget eller organisationen ett steg vidare med avstamp i ett gemensamt arbete kring de frågor som är specifika för den verksamhet ni vill utveckla. Det jag kan bidra med är min kompetens och erfarenhet kring att skapa förutsättningar för människor att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Är du specifikt intresserad av medborgardialog? Klicka här

Translate »