Hållbar tillväxt, hållbara arbetsplatser, hållbara medarbetare

Jag heter Anna Blomquist och brinner för att skapa möten mellan människor. Det är när människor
möts det uppstår magi och då kan de mest oväntade saker hända. Processledning, individuell ledarutveckling och självledarskap är några av de tjänster jag erbjuder. Tillsammans skapar vi förutsättningar för hållbar tillväxt med hållbara medarbetare och arbetsmiljöer.

Hållbar tillväxt – medskapande processledning

Det mesta vi gör blir bättre när vi gör det tillsammans. Att ha en medskapande process, oavsett om det är inåt i den egna organisationen eller utåt med kunder eller medborgare, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. En utveckling som skapar tillväxt bygger på förståelse för både omvärlden och individers olika behov. Att med ett nyfiket förhållningssätt öppna upp för en annan människas tankar och idéer kan göra all skillnad i världen. Bokstavligt talat.

Det jag kan bidra med är processledning som bygger på min kompetens kring att skapa förutsättningar för människor att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans. Läs mer och medskapande processledning här.

Hållbara arbetsplatser – individuell ledarutveckling

Det finns många fina ledarskapsutbildningar som lägger en bra grund för ledarskap. Många företag har också ett väl genomarbetat ledarskapsprogram för att säkerställa att företagets ledare har vad som behövs för att kunna ge sina medarbetare de allra bästa förutsättningarna att göra ett bra arbete. Min erfarenhet är att vi behöver befästa den teoretiska kunskapen kring ledarskap i oss själva för att kunna vara en autentisk, hållbar  och kommunikativ ledare så att vi kan skapa förutsättningar för hållbara arbetsplatser och medarbetare.  I individuell ledarutveckling ges ledare möjlighet att utvecklas i sin roll genom samtal med avstamp i den egna yrkesrollen och arbetssituationen. Kontakta mig gärna för mer information.

Hållbara medarbetare – självledarskap

När vi ser oss själva, våra mönster, våra triggers och var de kommer ifrån, blir vi mer medvetna om vad det är som påverkar oss och driver oss i vår vardag. Medvetenheten ger en större frihet att välja hur vi vill agera, sätta sunda gränser och förstå mer om vad vi behöver för att bli mer långsiktigt hållbara medarbetare, partners och föräldrar – hållbara människor. Läs mer om självledarskaphär.

När vi ökar vår förmåga att vara närvarande i det som händer just nu t ex i det aktuella kundmötet, medarbetarsamtalet eller i den specifika arbetsuppgiften, blir vi mindre splittrade och mer effektiva. Stressnivåerna sjunker och vår förmåga att fokusera och skapar förutsättningar för att kunna fatta genomtänkta beslut. Förmågan att vara närvarande i nuet och att bli medveten om tankar och känslor kan vi öva upp genom olika metoder.

Läs mer om Hållbara medarbetare  här.

 

”Med Anna som processledare kunde vi forskare koncentrera oss på våra uppgifter i arbetet med deltagandeprocesser om skogens olika värden i en trygg inkluderande anda ”

– Margareta Dahlström, professor och projektledare, Karlstads universitet

 

 

 ”Anna har ett stort engagemang för hållbar utveckling. Hon har på ett värdefullt sätt bidragit i gemensamma projekt för kollektivtrafikens utveckling i Värmland.

– Lena Thorin,
utvecklingschef Värmlandstrafik

 ”Som processledare i visionsarbetet har Anna starkt bidragit till att Kristinehamn 2030 blev en levande vision med bred förankring som förenklar både styrning och vision.”

– Anders Dahlén fd kommunchef Kristinehamns kommun

 

Translate »