Mindfulness, medskapande och medborgardialog

Jag heter Anna Blomquist och brinner för att skapa möten mellan människor. Det är när människor
möts det uppstår magi och då kan de mest oväntade saker hända.

Det mesta vi gör blir bättre om vi gör det tillsammans. Att ha en medskapande process, oavsett om det är inåt i den egna organisationen eller utåt med kunder eller medborgare, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. En utveckling som skapar tillväxt som bygger på förståelse för både omvärlden och individers olika behov.

Det jag vill bidra med är min kompetens kring att skapa förutsättningar för människor att få tillgång till sin egen klokhet och att vara kloka tillsammans.

Att med ett nyfiket förhållningssätt öppna upp för en annan människas tankar kan göra all skillnad i världen. Bokstavligt talat.

För att kunna lyssna på riktigt behöver vi vara närvarande i mötet. Detta är en förmåga vi kan öva oss i. Det är här mindfulness kommer in. Mindfulness kan översättas med medveten närvaro och är ett accepterande förhållningssätt där vi går in i en äkta dialog  utan förutbestämda uppfattningar om dem vi möter eller om mötets resultat.

 

Anna får med sin kreativitet och engagemang världen att snurra lite lättare,”

– Ola Persson, tidigare kommunstyrelsens ordförande Sunne kommun

 ”Anna har ett stort engagemang för hållbar utveckling. Hon har på ett värdefullt sätt bidragit i gemensamma projekt för kollektivtrafikens utveckling i Värmland.

– Lena Thorin,
utvecklingschef Värmlandstrafik

 ”Mäktig känsla att efter ett pass med Anna, se när alla i gruppen tar sig an dagens arbete. Tystnaden sprider sig och när jag blickar ut över det öppna kontorslandskapet ser jag mina kollegor i djup koncentration”

– Nina Engdahl,
vd Attityd i Karlstad