Mindfulness på jobbetÖka koncentrationen på jobbet

Att öka effektiviteten och lönsamheten samtidigt som stressnivåerna minskar och engagemanget blir större – låter det som en utopi? Genom ett medvetet arbete med att öka sin förmåga att behålla sin koncentration på vald uppgift kan det bli verklighet.

Det ökade informationsflödet gör att vi ofta blir avbrutna och många upplever idag att de känner sig splittrade och att det är allt svårare att behålla sin koncentration en längre stund på en arbetsuppgift eller i ett möte. Samtidigt omskapas allt fler arbetsplatser till öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontorsmiljöer och vår hjärna får lägga värdefull energi till att stänga ute ljud och intryck.

Den nya informationsteknologin gör att vi ofta har mer än en digital uppkoppling igång samtidigt. Ofta läser vi mail samtidigt som vi pratar i mobiltelefonen eller sitter i ett möte. Vi tror att vi är effektiva som gör fler saker samtidigt. Vetenskapen säger annorlunda. När vi gör flera saker samtidigt utsöndras stresshormonet kortisol som minskar vår kognitiva förmåga, bland annat tänkandet och koncentrationen.

I SVTs programserie Din hjärna berättar Anders Hansen på ett enkelt och pedagogiskt sätt om hur vår hjärna påverkas av vårt digitala liv.

Genom att öka sin medvetenhet om hur den ständigt ökande mängden information påverkar våra hjärnor kan vi hitta sätt att påverka både vårt eget sätt att agera på informationsflödet och vår arbetsmiljö. Vi kan också på olika sätt öva upp vår förmåga att behålla fokus.

Med skräddarsydda utbildningar, workshops och föreläsningar hjälper jag företag att hitta sätt att utveckla sina arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetssätt för att bli mer hållbara och effektiva. Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

 

 

Ett ansträngningslöst liv, finns det?

Går det att nå dit vi vill utan att pressa oss intill bristningsgränsen? Vad händer egentligen med oss när vi anstränger oss så hårt? Hur ser det ut runt omkring oss när vi med fullt fokus och uppkavlade ärmar är på väg mot vårt mål? Hur påverkas relationerna till människorna i våra liv; våra partners, barn, kollegor och vänner? Vad händer i relationen till oss själva? Ger vi oss tid för reflektion? När vi väl kommit fram, är vi då där vi verkligen vill vara? Eller vill vi då sträva vidare någon annanstans? Och vad är det som driver oss att anstränga oss så mycket på alla plan? En upplevelsebaserad föreläsning som ökar medvetenheten om vad det är som påverkar vilka mål vi sätter upp och vad det är som driver oss att anstränga oss så hårt. Föreläsningen bygger på boken Att leva nära hjärtat. 90 minuter.

Kontakta mig gärna för mer information och offert.

Öka koncentrationen på jobbet

För många människor är svårigheten att rikta sin uppmärksamhet, att fokusera på en sak i taget, ett stort problem. Inte sällan ägnar vi oss åt multitasking och gör många saker samtidigt vilket

ofta får motsatt effekt. Svårigheten att fokusera och att vara närvarande i det som händer just nu leder till att många idag upplever en känsla av otillräcklighet i såväl arbetsliv som i sitt privatliv.

Denna upplevelsebaserade föreläsning ökar medvetenheten om hur distraktioner och multitasking påverkar vår förmåga att fokusera. Föreläsningen ger också deltagarna möjlighet att testa olika metoder för att öva upp sin förmåga att fokusera. Tid: 60-90 min

Kontakta mig gärna för mer information och offert.

Individuella samtal

Befinner du dig i ett vägskäl privat eller yrkesmässigt eller känns livssituationen övermäktig? Under perioder i livet kan vi behöva en utomstående att sortera våra tankar med.

Jag arbetar efter förhållningssättet att vår kropp och det vi känner, tänker och upplever är delar av en helhet som påverkar vårt mående på olika sätt.

Med utgångspunkt i nuet och din livssituation skapar vi tillsammans förutsättningar för dig att t ex bli mer medveten om dig själv, dina livsmönster och beteenden, sätta sunda gränser, finna ny kraft och inspiration och fatta mer genomtänkta beslut.

Kontakta mig så finner vi en tid för ett första orienterande samtal. Därefter tar vi gemensamt ställning till hur ett fortsatt samarbete kan se ut.

Varmt välkommen!
individuella samtal
Translate »