Här kan du anmäla dig till mina kurser. Välj den kurs och det datum som passar dig, fyll sedan i formuläret nedan så är du anmäld!

Integritetspolicy

Din personliga integritet och hanteringen av personuppgifter är viktig.
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till 3e part.

De uppgifter som sparas är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress

Ovanstående uppgifter sparas för att kunna hantera en eventuell bokning, fakturor och för att kunna skicka ut information till dig om våra kurser.

Vid kurs sammanställs en deltagarlista över de som har anmält sig på kursen. Deltagarlistan innehåller namn, telefonnummer, mailadress och ev matallergier. Denna sprids inte i gruppen.

Det formulär som du fyller i inför kurs eller individuellt samtal makuleras på ett säkert sätt efter kursavslut eller efter samtalsperiodens slut.

Dessa har tillgång till dina uppgifter 

Dina uppgifter hanteras endast av personal på Anna Blomquist AB och vi delar inte dina uppgifter med någon annan part.

Dina rättigheter 

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Anna Blomquist AB. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Vill du att dina kontaktuppgifter hos oss raderas skickar du ett mail till anna@annablomquist.se För att ta bort dig som kund krävs att du inte har några obetalda fakturor hos oss.

Anna Blomquist AB (org nr 559010-3916 är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.

 OBS – det har varit bekymmer med anmälningsformuläret – om du inte får ett personligt svar inom 24 h, maila din anmälan till anna @ annablomquist.se

Anmälan till kurser:
Fyll i det här formuläret om du vill anmäla dig till någon av mina kurser.
Välj vilken aktivitet genom att fylla i rätt datum.